คลิกที่นี่ รายละเอียดพิธีปลุกเสก
คลิกที่นี่ รายนามพระเกจิที่นั่งปรกอธิษฐานจิต

รวมรูปภาพพระเกจิอาจารย์เข้าร่วมพิธีปลุกเสก

พระโสภณธรรมภาณี
(หลวงพ่อเงิน)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพฯ

พระครูประโชติธรรมวิจิตร
(หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป)
วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา

พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ
(หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล)
วัดบ้านแพน จ.อยุธยา

พระครูสุวิทย์ธรรมสุนทร
(หลวงพ่อทวี)
วัดหนองนางเก่า จ.อยุธยา

พระครูสิริบุญเขต
(หลวงปู่มี จิตฺตทโม)
วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง

พระครูสุทธิคุณรังสี
(หลวงปู่ทอง ปญฺญาทีโป)
วัดรังสีสุทธาวาส จ.ชลบุรี

พระครูสังวรสมณกิจ
(หลวงพ่อทิม อตฺตสนฺโต)
วัดพระขาว จ.อยุธยา

พระครูภาวนานุกูล
(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)
วัดตะโก จ.อยุธยา

พระมงคลสุทธิคุณ
(หลวงพ่อฟู)
วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

พระครูวิมลสีลาภรณ์
(หลวงพ่อพูลทรัพย์ กนฺตสีโล)
วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี

พระครูประสิทธิคุณวัฒน์
(หลวงพ่อสมหวัง)
วัดทุ่งชาน จ.อยุธยา

พระเทพภาวนาวิกรม
(เจ้าคุณธงชัย)
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ